Στις εγκαταστάσεις του κέντρου παρευρίσκεται έμπειρος Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακός Ψυχολόγος, για την παρατήρηση των παιδιών και την καθοδήγηση των γονιών.
Αναπτύσσοντας τον διάλογο με το παιδί, τον γονέα ή και την οικογένεια σαν σύνολο, οργανώνονται ατομικές και ομαδικές θεματικά στοχευμένες συναντήσεις γονέων, καθώς για την σωστή ανάπτυξη του παιδιού πρέπει να συζητάμε, να ρωτάμε, να μοιραζόμαστε και να ακούμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο