Στις εγκαταστάσεις του κέντρου παρευρίσκεται έμπειρος Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακός Ψυχολόγος, για την παρατήρηση των παιδιών και την καθοδήγηση των γονιών.
Αναπτύσσοντας τον διάλογο με το παιδί, τον γονέα ή και την οικογένεια σαν σύνολο, οργανώνονται ατομικές και ομαδικές θεματικά στοχευμένες συναντήσεις γονέων, καθώς για την σωστή ανάπτυξη του παιδιού πρέπει να συζητάμε, να ρωτάμε, να μοιραζόμαστε και να ακούμε.